Oferta

FlySafe umożliwia wdrożenie w Państwa organizacji bezpiecznego systemu obsługi bądź spedycji frachtu lotniczego także przy wykorzystaniu transportu drogowego. FlySafe zrealizuje w Państwa imieniu proces certyfikacyjny, którego efektem będzie nadanie przez Prezesa Urzędu Lotnictwa odpowiednio statusu Zarejestrowanego Agenta bądź znanego Nadawcy.

Konsultanci współpracujący z FlySafe na terenie całego kraju zapewnią Państwu bieżące i skuteczne wsparcie merytoryczne w obszarze aplikacji przepisów wspólnotowych i krajowych z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego.

FlySafe cechuje biznesowe  podejście w zakresie  dostosowania Państwa organizacji do wymogów aktualnych regulacji prawnych. Sposoby implementacji właściwych procedur oferowane przez FlySafe zapewniają minimalizację poniesionych kosztów, zaangażowania Państwa czasu i personelu.

Systemowe rozwiązania dzięki którym w sposób sprawny z zachowaniem optymalizacji nakładów finansowych, osobowych i operacyjnych Państwa organizacja zostanie certyfikowana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego będą realizowane zgodnie z metodologią zarządzania projektami.

Metodologia:

  • Spotkanie  otwierające
  • Analiza wstępna procesów biznesowych
  • Wizja lokalna/Pre-audyt
  • Opracowanie projektu dokumentacji (program ochrony)
  • Analiza dokumentacji
  • Implementacja poprawek
  • Przesłanie dokumentacji do ULC
  • Implementacja zaleceń ULC
  • Przygotowanie do audytu certyfikującego ULC
  • Udział w audycie certyfikującym ULC