Jakość

OPS 1 Szkolenie dla operatorów kadry zarządzającej oraz pracowników – zarobkowy przewóz samolotowy – zakres:

  • Omówienie systemu prawa lotniczego, zaleceń i wymagań operacyjnych ICAO, UE, EASA i nadzoru krajowego dla komercyjnego transportu lotniczego
  • Przeniesienie wymagań eksploatacyjnych z JAA do UE/EASA
  • Szczegółowa struktura OPS 1 i materiału doradczego TGL 44
  • Omówienie podczęści OPS 1, materiałów doradczych i interpertacyjnych powiązanych z OPS 1
  • System jakości w odniesieniu do samolotowego przewozu lotniczego

czas trwania 2 dni

Jar Ops 3 Szkolenie dla operatorów kadry zarządzającej oraz pracowników – zarobkowy przewóz śmigłowcowy – zakres:

  • Omówienie systemu prawa lotniczego, zaleceń i wymagań operacyjnych ICAO, UE, EASA i nadzoru krajowego dla komercyjnego transportu lotniczego
  • Przeniesienie wymagań eksploatacyjnych z JAA do UE/EASA
  • Szczegółowa struktura Jar -OPS 3  materiałów doradczych
  • Omówienie podczęści jar-OPS 3, materiałów doradczych i interpertacyjnych powiązanych z JAR-ops 3
  • System jakości w odniesieniu do śmiglowcowego przewozu lotniczego

czas trwania 2 dni