Ochrona

 

11.2.7. Szkolenie Ogólnej Świadomości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. 

Szkolenie osób wymagających ogólnej świadomości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego Ogólne szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego ma na celu zdobycie przez szkolone osoby wszystkich wymienionych niżej kompetencji: 

a) znajomość wcześniejszych aktów bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, aktów terrorystycznych i bieżących zagrożeń; 

b) świadomość odpowiednich wymogów prawnych; 

c)znajomość celów i organizacji ochrony lotnictwa w środowisku pracy, w tym obowiązków i odpowiedzialności osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony; 

d) znajomość procedur zgłaszania; 

e) umiejętność odpowiedniego reagowania na zdarzenia związane z ochroną. 

Przed rozpoczęciem pracy od każdej osoby odbywającej ogólne szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego wymaga się wykazania zrozumienia wszystkich tematów, o których mowa w niniejszym punkcie.

 

11.2.3.9. Szkolenie osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony w odniesieniu do ładunku i poczty inne niż kontrola bezpieczeństwa ma na celu zdobycie przez te osoby wszystkich wymienionych niżej kompetencji: 

a) znajomość wcześniejszych aktów bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, aktów terrorystycznych i bieżących zagrożeń; 

b) świadomość odpowiednich wymogów prawnych; 

c) znajomość celów i organizacji ochrony lotnictwa, w tym obowiązków i odpowiedzialności osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony w łańcuchu dostaw; 

d) znajomość procedur zatrzymywania osób i okoliczności, w których należy zatrzymać osoby lub je zgłaszać; 

e) znajomość procedur zgłaszania; 

f) umiejętność rozpoznawania przedmiotów zabronionych; 

g) umiejętność odpowiedniego reagowania na przypadki wykrycia przedmiotów zabronionych; 

h) znajomość sposobów ukrywania przedmiotów zabronionych; 

i) znajomość wymogów dotyczących zabezpieczenia ładunku i poczty; 

j) znajomość wymogów przewozowych, w stosownych przypadkach. 14.11.2015 L 299/124 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL